Er foreningslivet i Egedal under afvikling?

10-10-2021

Læserbrev fra ØGF: Er foreningslivet i Egedal under afvikling?

"I ØGF er vi så heldige, at vi har rigtig mange medlemmer. Derfor bliver jeg som formand også trist og bekymret, når Egedal Kommune ønsker at reducere vores forening. Vi risikerer at tabe idrætten med alt, hvad det indebærer af negative konsekvenser ikke mindst for børn og unge" skriver Tanja Becker Gaardlykke, formand for Ølstykke Gymnastik Forening"

Det spørgsmål trænger sig meget hurtigt på, når man læser kommunens seneste udkast til fordeling af haltimer til foreningerne i Egedal med virkning fra sommeren 2022.

Der synes jo at være lang tid til næste sommer, men ikke for foreningerne som allerede er i fuld gang med at planlægge sæsonen 2022/2023.

Foreningerne i Egedal bliver sat i en fuldstændig uholdbar situation. Selv med haltider på Toftehøjskolen har det i årevis været virkelig svært at få fordelingen af tider til at gå op foreningerne imellem. Med lukningen af Toftehøjskolen og dermed muligheden for at anvende Toftehøjskolens haller og lokaler, bliver det umuligt.

De sidste 3 år har vi diskuteret, debatteret, brain-stormet samt holdt et væld af workshops - alt sammen for at løse det nu MEGET nærtforestående problem med, at Toftehøjskolens haller og lokaler permanent lukkes. Både politikere og Egedal Kommune har lovet foreningerne, at de ville sikre steder til foreningsarbejdet. Ingen forening skal stå uden tag over hovedet, når Toftehøj lukker, er blevet sagt gang på gang. Al denne snak synes nu at være spild af tid og tomme garantier.

Nuvel kommunen har da forsøgt at tilbyde ØGF erstatningstider i andre lokaler og på andre tidspunkter, men små børn kan altså ikke undervises klokken otte om aftenen i lokaler, hvor der hverken er trægulv eller redskaber. Det vil være det samme som at tilbyde en svømmeklub at undervise i en svømmehal uden vand eller en badmintonklub at træne i en hal uden streger på gulvet og net.

I ØGF er vi så heldige, at vi har rigtig MANGE medlemmer - flest børn og unge - der lige som os foreningsmennesker ELSKER gymnastik. Det er vi i ØGF rigtig glade og også ret taknemmelige for. For det må jo betyde, at vi gør et godt stykke frivilligt foreningsarbejde hver dag, hver uge, hver måned året rundt. Derfor bliver jeg som formand også trist og bekymret, når Egedal Kommune ønsker at reducere vores forening. Vi risikerer at tabe idrætten med alt, hvad det indebærer af negative konsekvenser ikke mindst for børn og unge. Det er ikke det, de siger, men det bliver realiteten af deres seneste forslag.

Så kære Egedal Kommune og politikere: Nu har vi talt, debatteret og planlagt længe nok, NU er det tid til handling.

I kan ikke skære hallerne væk uden et reelt alternativ - og ideerne skorter det ikke på. Men viljen til at udvikle idrætten, modet til at tænke visionært, den overvejer jeg efterhånden, om I har?

Vi kunne jo også finde et byggefelt til Gymnastikkens hus, så bliver der plads til flere af de mindre foreninger i de små gymnastiksale - bare en tanke.

Vi mangler nemlig i den grad en fremtidssikret løsning med tidssvarende faciliteter, der tilgodeser idrætten nu og i fremtiden. Indtil en sådan løsning bliver en realitet, skal vi - som minimum - bevare haltiderne i Toftehøjskolens haller og lokaler.

Så hvem vil udvikle idrætten?