Covid retningslinjer

Covid Vi Starter v2
 
 

Herunder er foreningens retningslinjer for afvikling af undervisning

Nye retningslinjer pr. 29. oktober 2020

Af hensyn til overholdelse af forsamlingsforbuddet henstiller bestyrelsen til, at forældre ikke forsamles indendørs og tager ophold på skolernes gange/arealer.
Kun i forbindelse med aflevering og afhentning og hold så vidt muligt god afstand til andre.

Endvidere må ingen andre end aktive gymnaster opholde sig i gymnastiksalene, dvs. forældre, bedsteforældre, søskende og andre pårørende må ikke blive og sidde inde i salene og se på. 

 

Som gymnast skal du følge disse retningslinjer inden træning:

 • Du skal tilmelde dig træning til din instruktør for at kunne deltage. Husk derfor at melde afbud, hvis du ikke kan træne med.
 • Når du ankommer til Bækkegårdsskolen/Maglehøjhallen find da straks den gruppe, du hører til.
 • Du må – selvom du helt sikkert har savnet både dine gymnastikkammerater og instruktør – altså IKKE give dem et kram. Din instruktør vil fortælle dig, hvordan I hilser på hinanden. 
 • Du skal holde mindst 2 meters afstand til både din instruktør og andre gymnaster ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Hvor det ikke kan undgås at have fysisk kontakt (fx ved modtagning) skal man have ekstra stor opmærksomhed på afspritning.
 • Du skal møde omklædt, da der ikke er adgang til omklædningsfaciliteter.
 • Du skal medbringe egen fyldte drikkedunk, håndklæde og træningsmåtte (hvis en sådan skal bruges). Disse ting, samt evt. madpakke må du IKKE dele med andre.
 • Du må IKKE komme til træning, hvis du har symptomer på sygdom såsom feber, hoste eller muskelømhed.
 • Hvis du får konstateret COVID-19 skal du orientere din instruktør om dette.
 • Når du er færdig med dagens træning, skal du umiddelbart derefter forlade hallen, enten ved afhentning uden for eller ved du selv cykler eller går hjem.

Ved deltagelse i træningen vil følgende gøre sig gældende:

 • Sundhedsstyrelsens plakat for udendørstræning vil være ophængt på træningsarealet. Plakaten kan ses her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/plakat_til-dig-der-traener-udendoers
 • Der vil være håndsprit tilgængeligt for både gymnaster og instruktør.
 • Træningen vil blive planlagt således, at det er de samme gymnaster og instruktør, der mødes hver gang til træning. Disse grupper vil blive oprethold så vidt muligt de samme grupper i minimum 3-4 uger ad gangen
 • Gymnastik med kropskontakt er tilladt forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. 
 • Vi opfordre at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
 • Omklædningen er aflåst, så gymnasten har ikke adgang til disse faciliteter.
 • Træningsarealer vil være tydeligt opdelt så hver gruppe tydeligt kan se hvor de skal træne.
 • I det omfang der bruges fælles trampoliner, måtter, baner, trampet eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes. Det vil sige efter hver springrunde.
 • Vi tilstræber at opvarmning fortsat foregår udendørs.
 • Instruktørerne vil aftørre berøringspunkter med desinfektionsservietter (musiksanlæg, dørhåndtag evt. stikkontakter).
 • Der afsprittes hænder ved adgang til hallen.
 • Forældre eller andre, der kommer for at aflevere barnet til træning må ikke blive og se på træningen. Barnet skal blot afleveres på Bækkegårdsskolens/Maglehøj hallens parkeringsplads, og derefter skal området forlades. Afhentning sker ligeledes på parkeringspladsen.

 

Medlems login